Styret

Rolf Anker Thon
Funksjon: Leder
Arverudstien 9, 2170 Fenstad
Mobil: 901 72 818
E-post: rolfthon@online.no
Roald Haugen
Funksjon: Styremedlem
Vormviklia 19, 2080 Eidsvoll
Mobil: 905 83 031
E-post: roald.haugen@gmail.com
Helle Røne Karterud
Funksjon: Styremedlem
Gruegårdene 47, 2080 Eidsvoll
Mobil: 951 83 782
E-post: hellekarterud@hotmail.com
Bjørn Hytjanstorp
Funksjon: Styremedlem
Postboks 3, 2071 Råholt
Mobil: 408 56 163
E-post: webmaster@gbwebpro.com
Kjell Ola Dahl
Funksjon: Styremedlem
Torgundrud 5, 2093 Feiring
Mobil: 918 46 641
E-post: kjellod@online.no
Haaken Eric Mathiesen
Funksjon: Styremedlem
Sagveien 32, 2074 Eidsvoll Verk
Mobil: 970 54 696
E-post: haaken.eric.mathiesen@mev.no
Turid Opland
Funksjon: Styremedlem
Furuvegen 2, 2070 Råholt
Mobil: 975 44 045
E-post: Turid.Opland@eidsvoll.kommune.no
Ingeborg Skatvedt
Funksjon: Styremedlem
Eidvangvegen 12, 2080 Eidsvoll
Mobil: 958 49 460
E-post: ingeskat@online.no
Gunnar Gravdal Nerhus
Funksjon: Varamedlem til styret
Solheimvegen 11, 2070 Råholt
Mobil: 905 52 718
E-post: g-g-ner@online.no
 
Revisorer: Vigleik Sexe og Kjell Marstein
Valgkomite: Marit Sveen, Torstein Owe og Åse Karin Paulsen